vorming van een kartel
De meeste kartels vormen zich aan het begin van het werkjaar, maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. Het onderwerp of de insteek kan zich enten op het werkthema van de NLS of de AMP, waartoe de NLS behoort, maar ook dit is niet de regel.

Als je op zoek bent naar een kartel of naar mensen om je kartel mee te vervolledigen en niet meteen weet hoe of waar te beginnen, kan je contact opnemen met de kartelverantwoordelijke. Vanaf 1 september 2023 is dat Dries Dulsster (driesdulsster@gmail.com). 
Er worden ook ‘zoekertjes’ op deze site geplaatst waarin mensen die op zoek zijn elkaar kunnen vinden.


Zij die dat willen, kunnen hun kartel in de NLS als School declareren. Dit wil zeggen dat het kartel bij monde van de plus-un aangeeft wie van het kartel deel uitmaakt en waarrond iedereen afzonderlijk werkt. Elk kiest een werkthema of –titel vanuit zijn of haar eigen vragen of interesses. Concreet gebeurt dit via de webpagina. De plus-un brengt ook de kartelverantwoordelijke van de Kring (zie hoger) op de hoogte van deze declaratie. Belangrijk is ook dat de plus-un de kartelverantwoordelijke op de hoogte brengt van de ontbinding van het kartel.

Volg ons op

#