De lacaniaanse oriëntatie van de Kring


De Kring voor Psychoanalyse is een werkgemeenschap, geen beroepsvereniging.   

In de lijn van de doelstellingen van de NLS en de WAP heeft de Kring een tweeledig objectief. Enerzijds wil zij in Vlaanderen en Nederland de uitwerking van en de overdracht op de psychoanalyse bevorderen. Dit doet zij onder andere via seminaries, kartels en publicaties. (zie programma 2016-2017). Anderzijds streeft ze ernaar werkverbanden te smeden met andere geaffilieerde verenigingen van de NLS en met andere scholen die deel uitmaken van de WAP.
 

“Uitwerking van en overdracht op de psychoanalyse” is een doelstelling die niet alleen mikt op Freud en op het vroege onderwijs van Lacan dat de zin van Freuds oeuvre herstelt en hernieuwt. Deze doelstelling impliceert een evengrote focus op het laatste en allerlaatste onderwijs van Lacan. In het spoor van Jacques-Alain Miller wil de Kring deze laatste periode in Lacans onderwijs open en toegankelijk maken. De ‘late’ Lacan maakt het immers mogelijk om het reële te benaderen en om zowel de functie van uitvindingen en symptomen als de logica van het spreekwezen bloot te leggen. De Kring wil exploreren welke gevolgen daaruit te trekken zijn voor de hedendaagse kliniek én voor de vorming van de psychoanalyticus. Verder wil ze vanuit het late onderwijs van Lacan de impasses van de hedendaagse cultuur op een oorspronkelijke manier belichten en de gevolgen hiervan op het spreekwezen in kaart brengen.

Volg ons op

#