Het bot van een kuur

Wat is het bot van een kuur? Na het imaginaire, de fallische identificatie en het fantasme, is het laatste antwoord het symptoom, meer bepaald de symptoom-partner. Het is een genotswijze van het onbewuste weten, van de betekenaarsarticulatie. Het is ook een wijze om te genieten van het lichaam van de ander, dat zowel het eigen als andermans lichaam is. 

Dit is het skelet van de koppelrelatie. De vrouwelijke genotswijze vereist dat de partner spreekt en liefheeft; de liefde is verweven met het genot. De mannelijke genotswijze vereist dat de partner beantwoordt aan een model en dat kan soms gaan over de aanwezigheid van een bepaald detail.

In een analyse vindt een reductie-operatie plaats in de richting van het reële. Het spreken wentelt rond dat bot, in een spiraalbeweging, en omsluit het meer en meer tot het uiteindelijk vorm krijgt.

 

Jacques-Alain Miller

Psychoanalyticus, lid van de Ecole de la Cause freudienne, stichter van de WAP. 

Vertaald door Nathalie Laceur en Christel Van den Eeden

 

Bestellen? 

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €12 + €2,86 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “bot van een kuur”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

Bestellen

Volg ons op

#