het grote geheim van de psychoanalyse

In 1958-1959 wijdt Lacan zijn zesde seminarie aan Het verlangen en zijn interpretatie. Daarbij slaat hij een nieuwe weg in die beslissend zal zijn voor het vervolg van zijn onderwijs en die verband houdt met wat hij ‘het grote geheim van de psychoanalyse’ noemt. In deze extra editie presenteert iNWiT twee hoofdstukken uit dat seminarie in Nederlandse vertaling samen met een oriënterende lezing van Jacques-Alain Miller die de tekst van het seminarie vastlegde en de uitgave verzorgde. De vertalingen werden gerealiseerd door Lieve Billiet, Lieven Jonckheere en Anne Lysy.

Volg ons op

#