Het onbewuste van het kind. (Hélène Bonnaud)

 

 

Het is een heuglijk moment voor de psychoanalyse in het Nederlands taalgebied. Er verschijnt een nieuw boek dat bijzonder leerrijk is met betrekking tot het psychoanalytisch werken met kinderen en hun ouders. Het is de vertaling van de succesvolle Franse uitgave "L'inconscient de l'enfant – Du symptôme au désir de savoir" van psychoanalytica Hélène Bonnaud. De auteur koos resoluut voor een getuigenis van haar klinische praktijk, voor een demonstratie van het analytisch werk en haar effecten.

 

"Soms is het niet eenvoudig om erachter te komen hoe om te gaan met kinderen en hun ouders, of hoe hun angsten, verwachtingen en excessen te dragen... Dit boek richt zich in de eerste plaats tot zij die zich afvragen wat de analytische praktijk met kinderen inhoudt wanneer ze binnen een therapeutisch kader is ingeschreven, hoe ze zich van analytische concepten bedient om haar act te oriënteren. De verknoping tussen theorie en praktijk lijkt me daarbij onontbeerlijk. Zonder die knoop wordt de praktijk routine, of erger nog, maakt ze zich schuldig aan het bevredigen van een onbeantwoorde vraag. De analytische praktijk is niet gestoeld op het beluisteren van de ander, ook al heeft ze daar alle schijn van. Ze stoelt op het onbewuste en op de structuur die het determineert, en ze begrijpt het symptoom als een manifestatie van het bestaan ervan. […] De psychoanalyse moet worden overgedragen zonder gebruik te maken van haar complexe jargon. Ik heb daarom getracht om hier te spreken, eerder dan te onderwijzen, om te getuigen over een praktijk, eerder dan ze te theoretiseren."

 

Een niet te missen boek, vol klinische vignetten en oriënterende teksten, voor al wie geïnteresseerd is in hoe de psychoanalyse werkt met kinderen en ouders.

 

BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €20 + €7,15 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “het onbewuste van het kind”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

 

 

 

 

Bestellen

Volg ons op

#