Verpletterd Verlangen

Verpletterd verlangen
 
Wie 'trauma' zegt, denkt meteen aan schok en kwetsuur, maar ook aan angst, nachtmerries, symptomen, opschorting van het verlangen … En vraagt zich af: hoe kan men dat allemaal achter zich laten?
 
Voor de victimologie vallen getraumatiseerde en slachtoffer samen. De psychoanalyse daarentegen gaat uit van een subject achter het slachtoffer en ppent daarmee een nieuw perspectief. Ze benadrukt minder de gebeurtenis zelf dan wat het subject daarvan maakt. Het brutale, onverteerbare reële waar het op is gebotst kan dat subject zelf nog best onder woorden brengen. Zo krijgt het een idee van de wijze waarop het in zijn eigen leed is geïmpliceerd en krijgt het, met zijn verantwoordelijkheid, meteen ook zijn verlangen terug. Het sociaal statuut van slachtoffer van zich afschudden, het onbewuste veronderstellen, zijn symptoom ontcijferen: dat vraagt moed.
 
Aan de hand van klinische gevallen illustreert Sonia Chiriaco hoe particulier de subjectieve ervaring van het trauma altijd is en hoe de psychoanalytische ervaring elkeen kan toelaten om een oplossing te verzinnen die hem of haar eigen is en waarmee hij of zij uit de impasse van het trauma kan geraken.
 
Over de auteur:
 
Sonia Chiriaco is psychoanalytica in Parijs, lid van de Ecole de la Cause freudienne (ECF) en van de Association Mondiale de Psychanalyse (AMP)
 
Over de vertalers:
 
Lieve Billiet is lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS, van de New Lacanian School (NLS) en van de AMP
Els Van Compernolle is lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLSBESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €20 + €7,15 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “verpletterd verlangen”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!


 

 

Bestellen

Volg ons op

#