Beste kartellisant!

Heb je zin om het Congres, dat op 30 juni en 1 juli in Parijs zal plaatsvinden, in kartel voor te bereiden, of ben je daar al mee bezig? Dan voel je je misschien aangesproken door de hierna volgende warme en verrassende oproep van Frank Rollier, kartelverantwoordelijke van de NLS, waar de Kring deel van uitmaakt...

Beste collega's,
Het argument van Lilia Mahjoub’s voor het NLS Congres, getiteld In a State of Transference - Wild, Political, Psychoanalytic (Overdracht in al haar aspecten - wild, politiek, psychoanalytisch), scherpt ons verlangen aan om te werken rond dit thema, dat verschillende gedachtenvelden verknoopt - theoretisch, klinisch en politiek.

Flash Kartels

We kunnen nu beginnen Flash Cartels te vormen als voorbereiding op het Congres. Deze kartels kunnen zowel door leden als niet-leden van een NLS-groep of -vereniging gevormd worden.
Onder een aan het NLS-thema gelinkte titel kan elke kartellisant werken rond een specifieke vraag, en dit in een haast die verrassingen kan creëren. De meest relevante resultaten die hieruit voortvloeien zullen door het wetenschappelijk comité geselecteerd worden om in de plenaire sessie van het Congres gebracht te worden.   Andere teksten kunnen een plaats krijgen in de nieuwsbrief van de NLS "4 + one" of op de blog van het Congres.De praktische info (aantal tekens, deadline) zal later bekendgemaakt worden.

Het doel van deze innovatie is het kartel in het hart van de School te plaatsen.
Andere kartels

Het is nog steeds mogelijk om nieuwe kartels op de NLS website te declareren: http://www.amp-nls.org/page/fr/32/dclaration-de-cartels.

In kartel werken en een stukje kennis uitwerken houdt de NLS levendig!
Aarzel niet om deze mail wijd te verspreiden.

Met vriendelijke groeten,
Frank Rollier
NLS verantwoordelijke voor de kartels

Het zou fijn zijn als iemand van de Kring - een lid of een niet-lid - zijn of haar kartelproduct op de plenaire sessie van het NLS Congres zou kunnen brengen! Voel je je aangesproken? Stuur dan een mailtje naar glenn.strubbe@gmail.com.
Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Glenn Strubbe
Kartelverantwoordelijke van de Kring

Volg ons op

#